Další aktivity

Přehled našich aktivit je k dispozici v rubrice O SKAV – Činnosti.Z konference AUTONOMIE, ODPOVĚDNOST, KVALITA pořádané v Senátu v květnu 2011.